• Telefon +420 608 002 955
Daňový specialista akreditovaná online výuka
Čas Rozsah kurzu120 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-20156/2022-2
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

18 900 Kč19 900 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

Jedná se o on-line akreditovanou výuku se živým lektorem přes obrazovku za pomocí internetového připojení. Lektora se během výuky můžete ptát přímo na jakékoliv otázky k tématu.

Výhodou je úspora času a nákladů za cestováním. V případě nejasností konzultace s lektorem zdarma.

Ke kurzu je možné si přiobjednat kurz výpočetní techniky. Stačí u objednávky uvést v poznámce, že máte o výpočetní techniku zájem

Pro koho je kurz určen

Naše rekvalifikační kurzy daní jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zlepšit své pracovní výsledky, dosáhnout vysněné kariéry nebo se jednoduše zajímají o daňovou problematiku a chtějí získat nové a aktuální znalosti. Jsme tu pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurzy daní jsou navrženy tak, aby byly přístupné a flexibilní pro každého zájemce

Po absolvování kurzu budete vědět
 1. Stanovovat základ daně

 2. Zajišťovat registrační a oznamovací povinnosti a další vztahy se správcem daně

 3. Zajišťovat daňovou agendu

 4. Kontrolovat účetní doklady, záznamy, informace a další věci ke zjišťování daní

 5. Zajišťovat součinnost se správcem daně

 6. Vést příslušnou dokumentaci

 7. Stanovovat způsoby vedení daňové agendy v podniku

 8. Koordinovat daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku 

 9. Vypočítat daně z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daně, spotřební daně a daně z přidané hodnoty,  příp. dalších druhů daní a informovat zodpovědné pracovníky podniku o jejich výší – hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním 

 10. Stanovovat nebo navrhovat způsoby odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik 

 11. Vypracovávat daňové přiznání a jejich včasné podávání na finančním úřadu – zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů – zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy, 

 12. Vyřizovat příp. problémy souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice daní 

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Po zapsání do kurzu se s vámi spojí lektor, pošle vám odkaz do vašeho emailu a jednoduše se kliknutím na odkaz připojíte do výuky. K on-line výuce potřebujete počítač, telefon, videokameru a vhodné připojení k internetu. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému osobně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem. Nemusíte mít obavy ze zameškání výuky, pokud nebudete mít čas se dostavit, s lektorem si domluvíte konzultaci i více, kde vám vysvětlí danou látku a pošle veškeré studijní materiály. 

Jaký je časový rozvrh kurzu - vyberte si ze tří termínů 

 • Dopoledne 2 x týdně - 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

a) Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

b) Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

c) Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

    3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. Základy účetnictví

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Daň z příjmu fyzických osob

- Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

- Předmět daně z příjmů fyzických osob

- Příjmy osvobozené od daně

- Základ daně a daňová ztráta

- Příjmy ze závislé činnosti

- Příjmy ze samostatné činnosti

- Příjmy z kapitálového majetku

- Příjmy z nájmu

- Ostatní příjmy

- Nezdanitelná část základu daně

- Položky odčitatelné od základu daně

- Slevy na dani

- Sazby daně

- Zálohy

- Daňové přiznání

- Paušální režim

- Souhrnné úlohy na výpočet ZD, praktické příklady

3. Daň z příjmů právnických osob

- Poplatníci daně z příjmů právnických osob

- Příjmy právnických osob

- Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

- Vybrané náklady, které jsou daňově uznatelné dle podmínek ZDP

- Hmotný a nehmotný majetek

- Zákonné rezervy

- Výpočet daně z příjmů právnických osob

- Přiznaní k dani z příjmů právnických osob

- Souhrnné úlohy na výpočet daně, praktické příklady

4. Daň z přidané hodnoty

- Obecné principy fungování DPH

- Vymezení vybraných základních pojmů

- Plátci daně

- Plnění, která jsou předmětem daně

- Plnění, která nejsou předmětem daně

- Uskutečnění zdanitelných plnění a povinnost přiznat daň

- Osvobozená plnění

- Evidence DPH a daňové doklady

- Výpočet daně z přidané hodnoty

- Režim přenesené daňové povinnosti

- Nárok na odpočet daně

- Obchodování mezi členskými státy

- Dovoz a vývoz zboží

- Správa daně

- Souhrnné příklady, praktické příklady

5. Silniční daň

- Předmět daně silniční

- Co není předmětem silniční daně

- Co je osvobozeno od daně silniční

- Základ daně a sazby daně

- Praktické příklady na silniční daň

6. Spotřební daň

- obecné principy

- základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění

- administrativa a správa spotřební daně

- předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně

- výpočet spotřební daně

- spotřební daň u jednotlivých komodit

- praktikum daňového přiznání 

7. Daňový řád

- Daňový řízení

- Posečkání daně

- Pokuty, úroky, penále

 

Dopolední termíny

07.05.2024 - 16.07.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2024 - 12.08.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

09.07.2024 - 17.09.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.08.2024 - 14.10.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 12.11.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 18.12.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 28.01.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 24.02.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 18.03.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

07.05.2024 - 30.07.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 21:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2024 - 26.08.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

09.07.2024 - 01.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 29.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 26.11.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 15.01.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 11.02.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 10.03.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 03.04.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

04.05.2024 - 24.08.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.06.2024 - 21.09.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

13.07.2024 - 02.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.08.2024 - 23.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.09.2024 - 04.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.10.2024 - 25.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.11.2024 - 22.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.12.2024 - 05.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.01.2025 - 26.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz daňový specialista akreditovaná online výuka

KódKÓD O104-0022
KódCENA 18 900 Kč
KódČ. AKR. MSMT-20156/2022-2