• Telefon +420 608 002 955

Podporujeme stopu bezpečí!

Pro lepší život našich dětí a jejich duševního zdraví.

Uvědomujeme si, v jaké době vyrůstají naše děti a jsme moc rádi, že je tady Stopa bezpečí, která pomáhá dětem překonávat psychické problémy a bojuje proti šikaně ve školách.

Stopa bezpečí

Česká společnost Stopa bezpečí s.r.o. úzce spolupracuje s Modrou linkou, z.s. (brněnská linka důvěry) a dalšími partnery na preventivních publikacích pro děti. Tyto brožury odhalují a s pomocí odborníků zodpovídají palčivé otázky, které trápí nejmladší generaci.

Různé problémy dnešních dětí (4-15 let) zůstávají velmi často dlouho skryté, protože se jedná zpravidla o potíže citlivého, až intimního charakteru a děti se bojí nebo stydí o nich s někým mluvit, v těchto oblastech jsou velmi zranitelné. Právě zde potřebují pomocnou ruku.

Publikace jsou vydávány díky pochopení, jimž patří krom prezentace v brožurkách ještě jednou velké poděkování za vstřícnost.

JAK STOPA BEZPEČÍ POMÁHÁ

Kromě vydávání publikací probíhají po celé České republice projektové dny na různé témata:

  • ŠIKANA
  • PRVNÍ POMOC
  • FINANČNÍ GRAMOTNOST

Pro více informací se obraťte na níže uvedených kontaktech

Web: http://www.stopabezpeci.cz
Adresa: Františkánská 7, 301 00 Plzeň
Telefon: 602 776 984, 602 776 434
E-mail: stopabezpeci@email.cz