• Telefon +420 608 002 955

Jak mít náš kurz zdarma přes Úřad práce?

Rekvalifikační kurz je určen každému, kdo potřebuje získat nové pracovní místo nebo si potřebuje udržet své stávající. Je to cesta, jak se naučit zcela nový obor a být nově zaměstnán nebo začít dokonce sám podnikat a zlepšit svoji životní úroveň. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a vystavením osvědčení s celostátní platností v rámci celé České republiky. Osvědčením se prokazujete, že máte znalosti pro vykonávání dané profese.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT, ABYSTE MOHLI BÝT DO REKVALIFIKACE ZAŘAZENI

 • Být v evidenci na některém z Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
 • Mít odpovídají vstupní kvalifikační předpoklady pro rekvalifikační kurz a výkon profese – stupeň Vašeho vzdělání, předchozí zkušenosti, znalosti atd.
 • Zdravotní stav pro vykonání rekvalifikace
 • Účelnost a potřebnost rekvalifikace, to znamená, je to rekvalifikace, ke které nemáte dostatečné znalosti a jejím účelem je získat pracovní místo. Vše vždy konzultujete s pověřeným pracovníkem Úřadu práce.
 • Nebýt v pracovním poměru

Pokud splňujete podmínky výše, Úřad práce za Vás uhradí celou částku kurzu. Úřad práce má na schválení rekvalifikace, respektive komise max. 30 dní, proto je potřeba s tím počítat a dopředu vyhledat společnost, která Vám kurz zajistí.

JAK ZÍSKAT NÁŠ KURZ ZDARMA PŘES ÚP – NÁVOD V KOSTCE

 • Objednejte si jeden z kurzů na našich stránkách a v objednávce zaškrtněte, že kurz bude hrazen přes Úřad práce. Datum vyberte tak, aby byla splněna lhůta 30 dní.
 • Zajděte na Úřad práce a domluvte si rekvalifikaci s pracovníkem, který je za rekvalifikace odpovědný.
 • Na základě Vaší objednávky Vám pošleme formulář „Zvolená rekvalifikace“ a připravíme podklady pro Úřad práce (kalkulace ceny, kopie schválené akreditace, obsahová náplň vybraného rekvalifikačního kurzu a potvrzení o ceně kurzu.)
 • Jakmile Vám přijde formulář a dokumenty, prosím zanést na Úřad práce dotyčnému pracovníkovi, se kterým rekvalifikaci konzultujete.
 • Komise Úřadu práce rozhodne, jestli kurz bude proplacen nebo ne
 • Kurz je proplacen, Úřad práce Vám předá „Formulář Potvrzení o úhradě kurzu“ a poprosíme Vás tento formulář odeslat na adresu P.O.BOX. 467 Praha1, 110 00
 • Prosíme oznámit, že Úřad práce Váš kurz schválil
 • Jste zařazen/á do kurzu a pošleme Vám veškeré studijní materiály

V případě, že Úřad práce kurz neschválil, prosíme opět oznámit a Vaše objednávka bude stornována

Úřad práce následně uhradí cenu rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.

NESPLŇUJI VÝŠE UVEDENÉ, MOHU MÍT VÁŠ KURZ?

Ano můžete mít náš kurz, ale již si kurz hradíte sami za své peníze nebo peníze zaměstnavatele. Úřad práce hradí pouze lidem, kteří jsou v evidenci Úřadu práce.

Jsme tady pro Vás a v případě nejasností nám zavolejte nebo napište email a společně to zvládneme.