• Telefon +420 608 002 955

Zásady ochrany osobních údajů GDPR


K ochraně osobních údajů přistupujeme velmi zodpovědně. Respektujeme a zároveň chráníme Vaše poskytnuté údaje. Na této stránce naleznete informace, jaká data a za jakým účelem evidujeme. Najdete zde i seznam svých práv, která u nás můžete uplatnit a rádi vám vyjdeme maximálně vstříc.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma AV-Economics s.r.o., Rybná 716/24
110 00 Praha 1, IČ: 281 42 764, DIČ: CZ28142764 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

 • Adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, AV-Economics s.r.o.
 • Email: info@av-economics.cz
 • Telefon: 608 002 955

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Získáváme a evidujeme pouze data stanovené zákonem nebo data, která jste nám poskytli nebo které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky nebo pro vystavení úředního dokladu o ukončeném rekvalifikačním kurzu.

 • Identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, datum a místo narození.
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší firmou (správcem); při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) a identifikační údaje pro vystavení osvědčení pro danou profesní činnost.

Pokud nám udělíte souhlas, budeme na Vaši e-mailovou adresu zasílat nabídky dalšího vzdělávání (informace o novinkách ze světa účetnictví, mezd a daní, nových kurzech, slevách a akcích apod.). Tyto nabídky posíláme formou newsletteru nebo e-mailové zprávy. Svůj souhlas s jejich odesláním na Vaši e-mailovou adresu můžete kdykoliv zrušit, v takovém případě bude jejich odesílání okamžitě zastaveno.

Doba uchovávání údajů

Za účelem plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů uchováváme osobní údaje po dobu 10 let od ukončení Vašeho studia. Závěrečná osvědčení o absolvování kurzu a závěrečné zkoušce máme z nařízení MŠMT ČR povinnost uchovávat po celou dobu existence firmy.

Údaje uchováváme v listinné a elektronické podobě na zabezpečeném serveru. Zavedli jsme technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme sami stanoveným zákonem a s Vaším souhlasem.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám za těchto podmínek:

 1. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR v případě, že studujete rekvalifikační kurz.
 2. Úřadu práce České republiky v případě, že Vaše studium je objednáno a uhrazeno Úřadem práce ČR.
 3. Vašemu zaměstnavateli v případě, že Vaše studium je objednáno a uhrazeno Vašim zaměstnavatelem a ten o uvedené informace požádá.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečení pomocí nejmodernějších antivirových programů.

Zároveň prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze prověřené osoby, ke kterým máme plnou důvěru a jsou vázáni mlčenlivostí.

Cookies

 1. Co jsou cookies?

  Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Exporer, Firefox, Google Chrome atd.). Soubory cookies slouží k tomu, že se následně při každé návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 2. K čemu slouží cookies?

  Soubory cookies plní mnoho úloh, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatují si Vaše preference a celkově zlepšují zkušenost a orientaci uživatele. Lépe tak dokážou zajistit, aby on-line reklamy byly zobrazené a šité na míru pro vaše potřeby.

 3. Jaké cookies používáme na webové stránce? Rozlišujeme tři typy:
  • Nezbytné cookies: jsou důležité k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: jsou přizpůsobené rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat naše stránky a zejména pomáhají také vám, protože na základě dat vytváříme web pro váš přehlednější a jednodušší. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a pomáhají zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online přístup. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 4. Upozorňujeme, že také třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies anebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 5. Informace o cookies a jejich aktuální seznam najdete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 6. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

GDPR vám stanovuje několik práv, které máte ke svým osobním údajům.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu Rybná, 716/24
110 00 Praha 1 nebo e-mailem info@av-economics.cz

V souladu s GDPR máte právo v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 27.06.2023.