• Telefon +420 608 002 955
Mzdové účetnictví akreditovaná online výuka
Čas Rozsah kurzu80 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-20156/2022-2
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

13 990 Kč14 990 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

Jedná se o on-line akreditovanou výuku se živým lektorem přes obrazovku za pomocí internetového připojení. Lektora se během výuky můžete ptát přímo na jakékoliv otázky k tématu.

Výhodou je úspora času a nákladů za cestováním. V případě nejasností konzultace s lektorem zdarma.

Kurz je určen také pro firmy a jejich zaměstnance

 

Pro koho je kurz určen

Naše rekvalifikační kurzy mzdového účetnictví jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zlepšit své pracovní výsledky, dosáhnout vysněné pracovní pozice, začít samostatně podnikat nebo se jednoduše zajímají o mzdy a chtějí získat nové a aktuální znalosti. Jsme tu pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurzy  jsou navrženy tak, aby byly přístupné a flexibilní pro všechny zájemce

Přínos kurzu

Mzdová účetní je v současné době velmi žádanou a perspektivní pracovní pozicí. Po absolvování rekvalifikačního kurzu v oblasti mzdového účetnictví najdete uplatnění v různých typech organizací. Pracovat jako mzdový účetní v soukromých firmách různých velikostí, ale také v neziskových organizacích a veřejné správě. Získáte znalosti pro pozice mzdová účetní, personalista, finanční analytik, poradce v oblasti mezd a tak podobně. Dalším benefitem je možnost pracovat posléze jako samostatná mzdová účetní na volné noze. 

Po absolvování kurzu budete vědět

 1. Právní předpisy týkající se sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění

 2. Zpracovávat a odvádět sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění zaměstnanců a zúčtovat s orgány sociálního a zdravotního zabezpečení

 3. Problematiku pracovního práva, zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

 4. Cestovní náhrady a problematiku s nimi spojenou, druhy dávek státní sociální podpory

 5. Vypočítat daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

 6. Vypočítat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 7. Vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, umí vypočítat mzdy, průměrné výdělky

 8. Sestavit mzdový list

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice mzdového účetnictví

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc i po skončení kurzu

Jak probíhá výuka

Po zapsání do kurzu se s vámi spojí lektor, pošle vám odkaz do vašeho emailu a jednoduše se kliknutím na odkaz připojíte do výuky. K on-line výuce potřebujete počítač, telefon, videokameru a vhodné připojení k internetu. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému osobně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem. Nemusíte mít obavy ze zameškání výuky, pokud nebudete mít čas se dostavit, s lektorem si domluvíte konzultaci i více, kde vám vysvětlí danou látku a pošle veškeré studijní materiály. 

Kdy lze studovat kurz - vyberte si jeden z termínů

 • Dopoledne 2 x týdně - 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost (mzdová/ý účetní) s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

1. Věk nad 18 let

2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

a) Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

b) Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

c) Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

3. Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. Pracovněprávní a mzdové minimum

Pracovněprávní vztahy – vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, překážky v práci, povinnost zaměstnance nahradit škodu, odpovědnost mzdové účetní

2. Odměňování

Mzda, plat, minimální mzda, zaručená mzda, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, průměrný výdělek – hrubý a čistý, rozhodné období, formy průměrného výdělku, redukovaný průměrný výdělek, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karanténa

3. Srážky ze mzdy

Okruh příjmů, druhy srážek, pořadí srážek, srážky při výkonu soudních a úředních rozhodnutí, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup při provádění srážek ze mzdy, přikázání jiné peněžité pohledávky, insolvence zaměstnance

4. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně, základ daně, způsob zdanění, výpočet měsíční daňové povinnosti, slevy na dani, daňové zvýhodnění, nezdanitelná část základu daně a způsob prokazování, odvody daně, roční zúčtovaní záloh a lhůty na vrácení přeplatků, prohlášení poplatníka, tiskopisy vyúčtování daně

5. Zdravotní pojištění

Rozsah zdravotního pojištění, volba zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou, výpočet pojistného na zdravotní pojištění, chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance, odvod pojistného

6. Pojistné na sociálním zabezpečení

Poplatníci pojistného na sociálním zabezpečení, výpočet pojistného na sociálním zabezpečení, rozhodné období, vyměřovací základ, sazby pojistného, odvod pojistného

7. Dávky na nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění, podmínky nároku na dávky, ošetřovné, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřování, rozhodné období, příloha k žádosti o dávku

8. Důchodové pojištění

Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů, evidenční list důchodového pojištění, ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích

9. Odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání

Pojem pracovní úraz, evidence a hlášení pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatelů, náhrady při odškodňování pracovních úrazů, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele   

Dopolední termíny

09.07.2024 - 22.08.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.08.2024 - 18.09.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 17.10.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 25.11.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 19.12.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 29.01.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 20.02.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

09.07.2024 - 03.09.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 01.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 29.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 04.12.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 14.01.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 10.02.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 04.03.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

13.07.2024 - 21.09.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.08.2024 - 19.10.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.09.2024 - 23.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.10.2024 - 14.12.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.11.2024 - 18.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.12.2024 - 22.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.01.2025 - 15.03.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz mzdové účetnictví akreditovaná online výuka

KódKÓD O102-0021
KódCENA 13 990 Kč
KódČ. AKR. MSMT-20156/2022-2