Účetní a daňové vzdělávání


Seminář: Dlouhodobý majetek pořizování, oceňování, odpisování, finanční leasing, pronájem pro pokročilé v příkladech – účetní a daňový aspekt v Ostravě - Karviná

Seminář je určen zejména pro ekonomy, finanční a majetkové účetní.

Obsah
 1. Právní úprava dlouhodobého majetku
 2. Dlouhodobý hmotný majetek
 3. Dlouhodobý nehmotný majetek
 4. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 5. Pořízení dlouhodobého majetku
 6. Ocenění dlouhodobého majetku
 7. Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku
 8. Odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy, daňové odpisy)
 9. Opravná položka k dlouhodobému majetku
 10. Vyřazení dlouhodobého majetku
 11. Směna majetku
 12. Zbytková zůstatková cena
 13. Interpretace Národní účetní rady
 14. Odložená daň
 15. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
 16. Hmotný majetek vyloučený z odpisování
 17. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 18. Způsoby ocenění majetku u účetní jednotky
 19. Vstupní cena majetku
 20. Dotace
 21. Vklad majetku do obchodních společností
 22. Zařazení majetku do odpisových skupin
 23. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 24. Majetek pořízený formou finančního leasingu, postoupení finančního leasingu, předčasné ukončení finančního leasingu
 25. Leasingové podmínky, délka pronájmu
 26. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
 27. Délka odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
 28. Drobný nehmotný a hmotný majetek
 29. Inventarizace majetku
 30. Účtování dlouhodobého majetku z pohledu zákona o účetnictví a účetních předpisů 
Přednášející

Specialisté a odborníci s dlouholetou praxí v dané oblasti.

Místo konání

V prostorách kontaktních míst (viz kontakty)

Poznámka

Každý účastník semináře obdrží vlastní studijní materiály. V ceně semináře je zahrnuto menší občerstvení.

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o absolvování semináře.


Objednat

Cena: 1 450 Kč Kód: S2088
Objednat seminář S2088

Termíny

Čas konání Semináře

09:00 - 13:30