• Telefon +420 608 002 955
Mzdové účetnictví kombinovaně
Čas Rozsah kurzu80 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-17239/2020-1/176
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

8 800 Kč9 800 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o kombinaci výuky na učebně s lektorem a samostudia

Výhodou je úspora času a možnost si zorganizovat výuku

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Kurz je vhodný také pro uchazeče, kteří již mzdové účetnictví z minulosti znají, ale z důvodu vyžádané pauzy, (rodičovská dovolená a podobně) potřebují osvěžit své znalosti a naučit se nové.

 

Po absolvování kurzu budete vědět

1. Právní předpisy týkající se sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění

2. Zpracovávat a odvádět sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění zaměstnanců a zúčtovat s orgány sociálního a zdravotního zabezpečení

3. Problematiku pracovního práva, zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

4. Cestovní náhrady a problematiku s nimi spojenou   zná druhy dávek státní sociální podpory

5. Vypočítat daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

6. Vypočítat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

7. Vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, umí vypočítat mzdy, průměrné výdělky

8. Sestavit mzdový list.

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

1. Učebnice mzdového účetnictví

2. Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

3. Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Kombinovaný kurz je rozdělen na dvě části, kdy 30 % probíhá výuka s lektorem prezenčně a 70 % se učíte formou samostudia. Každá nová kapitola je probírána s lektorem a poté se učíte sami. Po kapitole následuje vždy test pro vaše procvičení. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem.

Jaký je rozvrh kurzu

1x za 14 dní pátek a sobota

Pátek 

 • 16:00 – 17:30 2 vyučovací hodiny
 • 17:30 – 17:45 – přestávka
 • 17:45 – 19:15 2 vyučovací hodiny
 • 19:15 – 19:30 přestávka
 • 19:30 – 21:00 2 vyučovací hodiny

Dle lektora a uchazečů lze čas uzpůsobit 

Sobota 

 • 09:00 – 10:30 2 vyučovací hodiny
 • 10:30 – 10:45 přestávka
 • 10:45 – 12:15 2 vyučovací hodiny
 • 12:15 – 12:30 – přestávka
 • 12:30 – 14:00 2 vyučovací hodiny
 • 14:00 – 14:15 přestávka
 • 14:15 – 15:45 2 vyučovací hodiny

Dle lektora a uchazečů lze čas uzpůsobit 

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

 1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

 2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

    3. Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. Pracovněprávní a mzdové minimum

Pracovněprávní vztahy – vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, překážky v práci, povinnost zaměstnance nahradit škodu, odpovědnost mzdové účetní

2. Odměňování

Mzda, plat, minimální mzda, zaručená mzda, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, průměrný výdělek – hrubý a čistý, rozhodné období, formy průměrného výdělku, redukovaný průměrný výdělek, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karanténa

3. Srážky ze mzdy

Okruh příjmů, druhy srážek, pořadí srážek, srážky při výkonu soudních a úředních rozhodnutí, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup při provádění srážek ze mzdy, přikázání jiné peněžité pohledávky, insolvence zaměstnance

4. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně, základ daně, způsob zdanění, výpočet měsíční daňové povinnosti, slevy na dani, daňové zvýhodnění, nezdanitelná část základu daně a způsob prokazování, odvody daně, roční zúčtovaní záloh a lhůty na vrácení přeplatků, prohlášení poplatníka, tiskopisy vyúčtování daně

5. Zdravotní pojištění

Rozsah zdravotního pojištění, volba zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou, výpočet pojistného na zdravotní pojištění, chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance, odvod pojistného

6. Pojistné na sociálním zabezpečení

Poplatníci pojistného na sociálním zabezpečení, výpočet pojistného na sociálním zabezpečení, rozhodné období, vyměřovací základ, sazby pojistného, odvod pojistného

7. Dávky na nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění, podmínky nároku na dávky, ošetřovné, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřování, rozhodné období, příloha k žádosti o dávku

8. Důchodové pojištění

Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů, evidenční list důchodového pojištění, ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích

9. Odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání

Pojem pracovní úraz, evidence a hlášení pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatelů, náhrady při odškodňování pracovních úrazů, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele   

Dopolední termíny

07.02.2023 - 23.03.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.03.2023 - 24.04.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.04.2023 - 18.05.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 19.06.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 25.07.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

07.02.2023 - 04.04.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.03.2023 - 10.05.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.04.2023 - 30.05.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 28.06.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 03.08.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

04.02.2023 - 15.04.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.03.2023 - 13.05.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.04.2023 - 10.06.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.05.2023 - 15.07.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2023 - 12.08.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz mzdové účetnictví kombinovaně v Praze

KódKÓD K102-0028
KódCENA 8 800 Kč
KódČ. AKR. MSMT-17239/2020-1/176