Účetní a daňové vzdělávání


Rekvalifikační kurz: Základy podnikání v Ústí nad Labem

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, kteří chtějí začít s podnikám nebo chtějí se lépe orientovat v dané problematice.

Profil studenta

Umí a zná připravit a realizovat podnikatelský plán, orientovat se v daňové a účetní oblasti, základní principy marketingového plánování, orientovat se v pracovněprávních vztazích, mzdových předpisech a personalistice, orientovat se v možnostech a zdrojích financování svého podnikatelského záměru, zásady obchodního jednání, jeho jednotlivé fáze, základy vyjednávání včetně námitek a fází uzavření obchodu, je schopen zahájit podnikatelskou činnost nebo pokud ji už zahájil, doplnit znalosti podnikatelského prostředí z hlediska právního, organizačního, marketingového a ekonomického. Absolvent získá znalosti v oblasti práva (živnostenský zákon, občanský zákoník, zákoník práce), dále umí samostatně vést účetnictví, personální a mzdovou agendu s využitím výpočetní techniky, zvládá veškeré podstatné znalosti nutné pro zpracování podnikatelského záměru, následné založení živnosti, činnosti a vedení své firmy (činnost podniku, struktura majetku, organizace podniku, zásobování, skladové hospodářství a logistika, výroba, jakost a inovace), vedení účetnictví , včetně znalostí týkajících se zaměstnávání dalších osob ve své firmě (mzdová a personální agenda), je v průběhu kurzu veden k samostatnosti – tj. umí v případě potřeby vyhledat aktualizace potřebných zákonů, příslušných formulářů, umí komunikovat s úřady.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti.

Obsah
  1. Marketing
  2. Právní formy podnikání
  3. Účetnictví
  4. Personalistika
  5. Finanční podpory
  6. Daně
  7. PC v praxi podnikatele
  8. Podnikatelský plán
Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další…)


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 10 300 Kč Kód: P1001
Objednat kurz P1001

Číslo akreditace

MSMT-3196/2020-1/44

Místo výuky

Termíny

Čas konání kurzu

Dopolední
Po, St (Út, Čt) - 09:00 - 14:00
Odpolední
Po, St (Út, Čt) - 16:00 - 20:00
Víkendový

So - 09:00 - 17:00