Účetní a daňové vzdělávání


Rekvalifikační kurz: Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně v Ostravě

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví, daňové evidence, daní a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daňové problematice.

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví, daňové evidence, daní a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daňové problematice.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získá znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech a zpracovávat daně a daňová přiznání v organizaci, včetně mzdové problematiky. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, umí a rozumí daňový problematice a mzdovému účetnictví komplexně.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah

A) Účetnictví

 • Základy účetnictví
 • Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Daňové předpisy

 

B) Daňová evidence

 • Charakteristika daňové evidence
 • Složky majetku a závazky
 • Evidence příjmů a výdajů v deníku
 • Uzavření daňové evidence
 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • Mzdy a zaměstnanci
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty

 

C) Mzdové účetnictví

 • Mzda a odměňování
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění
 • Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance

 

D) Daňový referent

 • daňová soustava
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daně
 • silniční daň
 • účetnictví ve vazbě na daňové zákony
 • vybrané účetní případy a jejich daňové posouzení
 • výsledek hospodaření a jeho transformace na daňový základ
Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další....)


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 31 680 Kč Kód: B1013
Objednat kurz - výuka v učebně Objednat kurz - výuka online

Číslo akreditace

MSMT-3195/2020-1/43, MSMT-33543/2019-1/380

Místo výuky

Termíny

od do
Doba trvání: 270 / 51 dnů / 26 týdnů
05.12.2022-29.05.2023
02.01.2023-26.06.2023
07.01.2023-26.08.2023(víkendový)
04.02.2023-23.09.2023(víkendový)
06.02.2023-31.07.2023
04.03.2023-21.10.2023(víkendový)
06.03.2023-28.08.2023
01.04.2023-18.11.2023(víkendový)
03.04.2023-25.09.2023

Čas konání kurzu

Dopolední
Po, St (Út, Čt) - 09:00 - 14:00
Odpolední
Po, St (Út, Čt) - 16:00 - 20:00
Víkendový

So - 09:00 - 17:00