Účetní a daňové vzdělávání

Vážení klienti, veškeré naše kurzy momentálně nabízíme formou online výuky.

Rekvalifikační kurz: Účetnictví s využitím výpočetní techniky (s rozšířením o daňovou specializaci) v Brně

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získáznalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, má znalosti nutné k vedení účetnictví s využitím počítače v konkrétním účetním programu

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah
 1. Základy účetnictví
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 3. Účetní uzávěrka a závěrka
 4. Daňové předpisy DPFO, DPPO a DPH
 5. Praktická výuka na PC v programu POHODA

 

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další...)


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 13 700 Kč Kód: U1073
Objednat kurz U1073

Číslo akreditace

MSMT-3195/2020-1/43, MSMT-33543/2019-1/380

Místo výuky

Termíny

od do
Doba trvání: 180 / 34 dnů / 17 týdnů
03.04.2021-04.09.2021(víkendový)
05.04.2021-28.07.2021
01.05.2021-02.10.2021(víkendový)
03.05.2021-25.08.2021
05.06.2021-06.11.2021(víkendový)
07.06.2021-29.09.2021
03.07.2021-04.12.2021(víkendový)
05.07.2021-27.10.2021

Výuka v programu

Čas konání kurzu

Dopolední
Po, St (Út, Čt) - 09:00 - 14:00
Odpolední
Po, St (Út, Čt) - 16:00 - 20:00
Víkendový

So - 09:00 - 17:00