Účetní a daňové vzdělávání

Vážení klienti, u nás se čas nezastavil. Od dubna 2020 nabízíme naše kurzy bez omezení formou on-line dle možností Vás studentů. U nás není nic nemožné a se slevou 10 % jako bonus.

Rekvalifikační kurz: Účetnictví s využitím výpočetní techniky v Praze

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získáznalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, má znalosti nutné k vedení účetnictví s využitím počítače v konkrétním účetním programu

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah
 1. Základy účetnictví
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 3. Účetní uzávěrka a závěrka
 4. Daňové předpisy
 5. Praktická výuka na PC v programu POHODA
Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další....)


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 12 400 Kč Kód: U1002
Objednat kurz U1002

Místo výuky

Termíny

od do
Doba trvání: 160 / 30 dnů / 15 týdnů
04.04.2020-15.08.2020(víkendový)
06.04.2020-15.07.2020
02.05.2020-12.09.2020(víkendový)
04.05.2020-12.08.2020
01.06.2020-09.09.2020
06.06.2020-17.10.2020(víkendový)
04.07.2020-14.11.2020(víkendový)
06.07.2020-14.10.2020

Výuka v programu

Čas konání kurzu

Dopolední
Po, St (Út, Čt) - 09:00 - 14:00
Odpolední
Po, St (Út, Čt) - 16:00 - 20:00
Víkendový

So - 09:00 - 17:00