Účetní a daňové vzdělávání


Rekvalifikační kurz: Mzdové účetnictví (e-learning)

Jedná se o kombinaci prezenční výuky (osobní kontakt s lektorem) a distanční výuky (e-learning).

Výhodou je úspora času a cestování. Možnost vlastního studijního tempa. V případě nejasnosti konzultace s lektorem (osobně, telefonicky, e-mailem, WhatsApp, Messenger apod.)

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům bez znalostí dané problematiky a těm kteří se chtějí zdokonalit ve mzdovém účetnictví.

Profil studenta

Umí zpracovávat mzdovou agendu v malé i velké organizaci, včetně vyplňování základních tiskopisů. Umí a zná právní předpisy týkající se sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, problematiku pracovního práva, zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, cestovní náhrady a problematiku s nimi spojenou, druhy dávek státní sociální podpory. Umí vypočítat daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, vypočítat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, vypočítat mzdy, průměrné výdělky.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti se zkušenosti výuky pomocí e-learningu

Obsah kombinované výuky
  1. Mzda a odměňování
  2. Daň ze závislé činnosti
  3. Zdravotní pojištění
  4. Sociální pojištění
  5. Nemocenské pojištění
  6. Srážky ze mzdy
  7. Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance
Organizace výuky

Studium kurzu je rozloženo do 10 výukových lekcí, které jsou studentům zasílány postupně po zvládnutí a vyřešení jednotlivých lekcí, které jsou zasílány zpětně lektorovi k opravě a následně zaslání další lekce.

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Pokud není potřeba pro studenta obdržet celostátně platný certifikát, ale pouze Osvědčení společnosti AV-economics, s.r.o., nemusí absolvovat prezenční výuku. V tomto případě se k ceně účtuje DPH.


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 4 200 Kč Kód: E1004
Objednat kurz E1004