Účetní a daňové vzdělávání


Rekvalifikační kurz: Účetnictví a daně (e-learning)

Jedná se o kombinaci prezenční výuky (osobní kontakt s lektorem) a distanční výuky (e-learning).

Výhodou je úspora času a cestování. Možnost vlastního studijního tempa. V případě nejasnosti konzultace s lektorem (osobně, telefonicky, e-mailem, WhatsApp, Messenger apod.)

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví a daňové evidenci včetně získání znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Výuka je vedena od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů. Zná základy archivace daňových a účetních dokladů a podstatu a techniku vedení daňové evidence.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti se zkušenosti výuky pomocí e-learningu

Obsah kombinované výuky
 1. Základy účetnictví
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 3. Účetní uzávěrka a závěrka
 4. Daňové předpisy DPFO, DPPO, DPH a Silniční daň
Organizace výuky

Studium kurzu je rozloženo do 15 výukových lekcí, které jsou studentům zasílány postupně po zvládnutí a vyřešení jednotlivých lekcí, které jsou zasílány zpětně lektorovi k opravě a následně zaslání další lekce.

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Pokud není potřeba pro studenta obdržet celostátně platný certifikát, ale pouze Osvědčení společnosti AV-economics, s.r.o., nemusí absolvovat prezenční výuku. V tomto případě se k ceně účtuje DPH.


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 7 910 Kč Kód: E1003
Objednat kurz E1003