Účetní a daňové vzdělávání


Rekvalifikační kurz: Účetnictví (s rozšířením o daňovou specializaci DPFO, DPPO a DPH) v Českých Budějovicích

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získáznalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah
 1. Základy účetnictví
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 3. Účetní uzávěrka a závěrka
 4. Daňové předpisy DPFO, DPPO a DPH

 

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další....)


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 11 500 Kč Kód: U1072
Objednat kurz U1072

Termíny

od do
Doba trvání: 150 / 29 dnů / 15 týdnů
01.09.2018-05.01.2019(víkendový)
03.09.2018-05.12.2018
01.10.2018-02.01.2019
06.10.2018-09.02.2019(víkendový)
03.11.2018-09.03.2019(víkendový)
05.11.2018-06.02.2019
01.12.2018-06.04.2019(víkendový)
03.12.2018-06.03.2019
05.01.2019-11.05.2019(víkendový)
07.01.2019-10.04.2019

Čas konání kurzu

Dopolední
Po, St (Út, Čt) - 09:00 - 14:00
Odpolední
Po, St (Út, Čt) - 16:00 - 20:00
Víkendový

So - 09:00 - 17:00